До 150-річчя Володимира Яструбова

ЧУЖИЙ ПО КРОВІ, ТА РІДНИЙ ЗА ДУХОМ

Підготував Юрій ЛІСНИЧЕНКО, Vechirka.uafor.net
12.08.2005, 12:08

Як науковець Володимир Ястребов наприкінці ХІХ століття зробив помітний внесок у розвиток української національної культури, в той час коли завдяки не чисельній, але духовно потужній інтелігенції пробуджувалась Україна. Діапазон його наукової і творчої діяльності був надзвичайно широким: історія, географія, етнографія, археологія, педагогіка, література. І в кожну із цих сфер він вклав частку власної душі.

Саме він започаткував системне вивчення традиційної культури Півдня України, виробив власну методику збирання й обробки етнографічних матеріалів. Разом зі своїми учнями проводив експедиції й археологічні розкопки, публікував результати досліджень у різноманітних наукових виданнях. Зібрав колекцію старожитностей і організував перший у Єлисаветграді історико-археологічний музей, на базі якого і було згодом створено Кіровоградський обласний краєзнавчий музей.

Володимир Ястребов не був ні уродженцем степів, ні українцем. Але про нього як про справжнього патріота й захисника української народної культури із вдячністю згадують як авторитетні колеги-науковці (А.Кримський, О.Маркевич, М.Сумцов), так і його земляки (А.Мороз, Н.Бракер та ін.)

Народився В.Ястребов у російській глибинці (18 липня 1855 року в селі Крива Лука Самарської губернії). Першим кроком у великий світ стало для хлопця навчання у Самарській гімназії, яку він успішно закінчив. За рекомендаціями вчителів поїхав до Одеси, де вступив на історико-філологічний факультет Новоросійського університету. Студентом виявляв особливий потяг до знань, багато читав, із захопленням відвідував лекції з філософії Р.Ординського. Та найбільший вплив мали на нього лекції відомого професора-слов’янознавця В.Григоровича.

Закінчивши університет, В.Ястребов услід за В.Григоровичем переїздить до провінційного Єлисаветграда, де обіймає посаду викладача історії в реальній школі єлисаветградського земства. Роботою молодий історик був задоволений, захоплювався своїми учнями, на яких покладав великі надії. А лекції його були просто зразковими. “Такого викладача не скоро знайде собі реальна школа,” – згодом напишуть його колеги в некролозі.

Тут він почав проводити розкопки курганів і збирати пам’ятки народного побуту та фольклору Херсонщини. Окрім усього, він умів прищепити любов до старожитностей своїм учням. Тож вони постійно записували для нього пісні й казки, збирали писанки, візерунки й предмети побуту. До пошукової роботи він залучав інтелігенцію з навколишніх сіл – учителів, священиків.

Значною подією в культурному житті Єлисаветграда стала організація В.Ястребовим історичного і географічного відділів при музеї реального училища. Розуміючи, яке педагогічне значення для формування повноцінної особистості має вивчення рідної старовини, він намагається залучити якомога більше жертводавців до формування музейної колекції. Особливо цінними були в ній дві кам’яні баби (нині стоять біля обласного краєзнавчого музею), кам’яні молотки, камінний нуклеус, наконечники стріл, предмети скіфської епохи з курганів, монети, медалі, карта Єлисаветграда ХVІІ століття тощо. На базарах і ярмарках він зібрав чималу колекцію дитячих іграшок, яка також поповнила колекцію музею.

Праці В.Ястребова стали широко відомими у наукових колах, а це сприяло загальному визнанню й зростанню авторитету дослідника. Тож 1892 року його було обрано дійсним членом історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті та членом-кореспондентом церковно-археологічного товариства при Київській Духовній Академії. Учений також став співробітником Петербурзької Археологічної Комісії, за дорученням якої провів розкопки Лядінського й Темниковського могильників у Тамбовській губернії. Звіт про них, що надрукований окремою книгою, є свідченням наукової зрілості дослідника.

Невід’ємною частиною зацікавленості Ястребова археологією був пошук історичного коріння культурних явищ, які він спостерігав у живому вигляді серед простого люду. Приваблювала його й постійна інтрига знайдених речей, на основі яких він робив спроби проникнути у таємничий світ минувшини. “Можливо, у компаніївських могилах... ми маємо екземпляри, що належать загубленим маловідомим племенам; можливо, вони кинуть промінь світла у темну передранкову пору давньої, але рідної Русі, встануть із надр землі ці тисячолітні богатирі, свідки сивої давнини – і самі дадуть нам відповідь, звідки вони прийшли, чи не родичі вони скіфам, покажуть нам свій меч-кладенець, котрим нищили поганих, відкриють нам зачарований скарб, цінніший від куп золота та срібла”, — ділився своїми роздумами на папері В.Ястребов. Так могла мислити лише патріотично настроєна, цілеспрямована, непересічна творча особистість.

За десятиліття наполегливих досліджень В.Ястребов зі своїми учнями зібрав велику кількість етнографічного матеріалу. І 1894 року вийшла в світ основна його праця “Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии В.Ястребовым”, що стала підсумком багатолітньої наукової діяльності. Про неї М.Сумцовов писав: “У збірнику видно редакторську руку, дбайливість про розпорядок і систему, уважне відношення до інтересів науки і читача”.

Збірник складається з двох частин: 1. Марновірства й звичаї (уявлення про світ та уявлення про людину, народний календар, народна медицина, демонологія, обряд весілля та інше); 2. Легенди, казки й оповідання.

Надзвичайно цікавим є словник народних версій походження назв сіл, річок, балок, курганів, скель тощо, що містяться в книзі. Також етнограф подав та прокоментував деякі словесні фрагменти обрядів та деталі народного побуту, які залишилися поза уявою інших дослідників. Передусім вони стосуються прокльонів і лайок, освячування колодязів, дитячих ігор та іграшок, жартів і пустощів. „З тої сировини, — говорить В. Ястребов у передмові до видання, — яка набралася в нас протягом десяти років, ми подаємо тут лише те, що або зовсім не має прямих аналогів у друкованих збірниках, або має лише варіанти, які різняться в подробицях.”

Етнографічні дослідження В.Ястребова – це на всі сто відсотків самовіддана жертовна праця, підґрунтям якої були лише голий ентузіазм і нестримне бажання врятувати потужну за формою, але беззахисну перед урбаністичними процесами українську культуру, яку розмивала і безжально нищила прогресуюча примітивна солдатсько-трактирна культура міста.

Протягом багатьох років дослідник української старовини перебуває на скромній посаді викладача реального училища, невтомно працюючи для науки, для пробудження народної самосвідомості та освіти.

Останні роки життя були дуже важкі й сумні для Ястребова: він палко любив родину, але дружина тяжко хворіла, і раптом протягом двох місяців він поховав двох своїх дітей, і вже сам від сімейної трагедії перебував на межі психічного розладу. Надзвичайно приголомшливою стала для нього раптова смерть В.Григоровича, якого вважав своїм духовним батьком. Восени 1892 року в Єлисаветграді було відкрито пам’ятник на могилі В.Григоровича. Ястребов узяв активну участь у справі його спорудження. На відкриття приїхали з Одеси професори Ф.Успенський, О.Маркевич, Г.Афанасьєв та інші. На урочистому засіданні з нагоди вшанування пам’яті В.Григоровича Володимир Михайлович виголосив невелику, але пережиту серцем промову.

Після цієї події впав у апатію, говорив усе частіше про померлих родичів, і дружина стала небезпідставно тривожитися за його здоров’я. Хвороба вченого, викликана сімейною трагедією, знову виявилася, cпровокована сонячним ударом, гостро вибухнувши 1897 року, коли Володимир Михайлович повіз своїх учнів у наукову експедицію до Криму.

Його доставили в Єлисаветград, а потім відвезли до Харкова. На деякий час психічний розлад пройшов, але хвороба прогресувала, тому В. Ястребова змушені були помістити в Херсонську психіатричну лікарню, де він, фатально успадкувавши трагічну долю свого батька, упокоївся наприкінці 1898 року. У Херсоні його скромно і поховали. Так закінчилося життя цього неспокійного уродженця далекого Поволжя, який укоренився в українській землі, став віддано служити її науці, культурі, освіті й віддав їй своє життя і всі свої сили.

***

Наведена вище розповідь про Володимира Ястребова є скороченим варіантом передмови до книги про лауреатів обласної краєзнавчої премії імені В. Ястребова. Автор передмови – доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну КДПУ, кандидат історичних наук Олександр Босий, який більш ніж через сто років продовжує справу Ястребова, а також досліджує його спадок і життя. У рік 150-річчя вченого на його другій батьківщині заплановано здійснити низку заходів щодо повернення в активний обіг наукової спадщини дослідника. Про те, як це відбувається, розповідає Олександр Босий:

— Численні наукові праці Володимира Ястребова стоять в одному ряду з дослідженнями відомих українських істориків та етнографів кінця ХІХ – початку ХХ століть — Павла Чубинського, Федора Вовка, Василя Кравченка, книги яких перевидано уже в наш час. А от праці Ястребова востаннє вийшли друком більше ста років тому і відомі небагатьом.

До ювілею вченого Національна Академія наук України (Інститут етнографії, фольклору та мистецтвознавства ім.М.Рильського НАН України) разом із дослідниками з кафедри історії Одеського університету ім. І. Мечникова та кіровоградськими істориками запланували провести в Кіровограді наукову конференцію, присвячену його сподвижницькій діяльності (приблизно кінець вересня – початок жовтня). Окрім наукової складової, конференція матиме цікаву культурну програму. До неї мають увійти екскурсії до кімнати-музею Єлисаветградського земського реального училища, в якому викладав В.Ястребов; відкриття меморіальної дошки В. Ястребова в училищі; проведення пленарного засідання конференції в залі колишньої церкви земського реального училища; виставка наукових видань з історії і культури краю; виступ дитячого хореографічного колективу „У гостях у казки” (який відтворив записані В.Ястребовим більш ніж сто років тому дитячі казки та ігри нашого краю) та фольклорного колективу „Гілка”; виставка предметів традиційного народного мистецтва області та старовинних українських музичних інструментів (оригінальних і реконструйованих); відеоконцерт гурту „Ексампей” „Голоси скіфського степу”; перегляд відеофільму „Таємниці і легенди Монастирища” та низка інших заходів.

Нині, у рік 150-річчя з дня народження відомого історика, етнографа і педагога, нагальною є потреба перевидання його основної праці „Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии В.Ястребовым». Також необхідно нарешті опублікувати окремим виданням і дитячі казки, записані ним сто років тому зі слів носіїв традиції в селах краю, які є справжніми скарбами народної мудрості. Ми звертаємося до всіх, кому не байдужа українська культура, підтримати фінансово ці проекти, аби гідно відзначити ювілей відомого земляка й повернути нашим сучасникам те, що зберіг для нас із вами В.Ястребов.

Архів "ВГ-Мистецтво"

 27.07.06, 17:45 Земляки. Журавленко, брат Журавленка — 2
 12.07.06, 15:38 Земляки. Журавленко, брат Журавленка
 12.09.05, 15:58 Осінь мистецька
 12.09.05, 15:55 Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Моє рідне місто»
 12.08.05, 12:08 До 150-річчя Володимира Ястребова. Чужий по крові, та рідний за духом
 27.05.05, 13:46 Свято українства
 02.04.05, 16:09 Книги. Минуле і сучасне лісівників Кіровоградщини
 11.03.05, 15:23 Театр. Прем'єри. Коли леді стає прекрасною?
 03.02.05, 13:28 Виставки. Художники — музеєві
 24.01.05, 15:17 Література. "Степові" місця немає?
 24.01.05, 15:13 Література. "Зимова флейта" "Серед українців"
 20.01.05, 17:30 На здобуття літературної премії імені Є.Маланюка. "Той у грудях замість серця..."
 10.11.04, 15:39 Поетичні збірки. "В житті я дров чимало наламав..."
 09.11.04, 13:16 Театр. Вперше на сцені корифеїв
 09.11.04, 13:11 9 листопада — День української писемності і мови. Українською читають усе більше
 12.10.04, 12:50 Репліка з приводу однієї виставки
 30.08.04, 15:37 Наші земляки. "Ззвідси почалось моє знайомство зі світом..."
 03.08.04, 15:04 Театр. На сцені — грати, а в житті бути самим собою
 05.07.04, 16:01 Рік Польщі в Україні. Українці та поляки ХХІ століття — добрі сусіди
 02.07.04, 15:54 Нове видання. Відгомін минулих літ
 04.06.04, 14:02 Пам'яті Валерія Дейнекіна присвячується. Вершини й низини "Резонансу"
 20.05.04, 16:52 Із роздумів над книжкою. Про добре слово і добру згадку (До 65-річного ювілею Кіровоградської області)
 19.05.04, 21:31 Нарешті вийшла книга кіровоградського Сосюри
 29.04.04, 13:37 Фотовиставка. Туга за втраченим містом. Новогеоргіївськ
 16.04.04, 13:14 Народні танці. Ансамбль "Ятрань" став комунальною власністю
 26.03.04, 13:39 Театр. 27 березня — Міжнародний день театру. На кіровоградській сцені з'являються майбутні зірки
 25.03.04, 13:35 Виставки. Майстри натюрморту
 18.03.04, 15:26 Виставки. Вшанували людину...
 10.03.04, 10:34 З яким архітектурним обличчям Кіровоград зустрічатиме свій ювілей?
 09.03.04, 16:49 Віктор Погрібний: "Тарас Шевченко у моєму житті". Наші діти надто багато знають Шевченка?
 05.03.04, 14:43 Кіровоградська "Просвіта": прагнення нової якості
 05.03.04, 14:30 Даблоїди про антропоїдів
 05.03.04, 11:03 В 2004 году доля украинских книг станет еще меньшей?
 03.03.04, 13:35 Театр. Історія кіровоградської Терпсихори — на задвірках. Борис Кукуленко
 25.02.04, 10:27 У Вінниці відкрито пересувну виставку живопису "Шляхами Тараса"
 17.02.04, 16:35 Море стало його поезією, оспіваною у прозі. Григорій Карєв
 17.02.04, 14:25 Театр корифеїв у небезпеці
 06.02.04, 04:08 Вручено премію імені Євгена Маланюка
 26.01.04, 12:11 Премія Євгена Маланюка: названо цьогорічних лауреатів
 16.01.04, 10:21 "Смарагдові китиці у... "святій воді". Василь Бондар (дружні штрихи до портрета ювіляра)
 23.12.03, 16:10 Театр. Михайло Ілляшенко: "Мистецтво має загострювати відчуття правди"
 09.12.03, 09:19 Вшанували відомого художника-земляка (О.Осмьоркін)
 05.12.03, 13:42 Виставки. Прийди — подивися — здивуйся. Марія Церна
 20.11.03, 15:16 Виставки. Земля єдина
 19.11.03, 13:38 "Чим більше розумів взаємодіють, об'єднавшись, тим більші можливості нації"
 14.11.03, 16:39 Книги. "Боже, зроби зі мною, що хочеш..."
 14.11.03, 16:33 Театр. Хотіли екстриму — потрапили у страшну дійсність
 14.11.03, 15:01 Щоб слово стало живим
 14.11.03, 13:19 Наступний рік не буде роком культури на Кіровоградщині
 30.10.03, 20:10 Театр. Кропивничани оновлюють репертуар
 28.10.03, 16:11 Театр. У Полтаві — кіровоградський "Ревізор"
 09.10.03, 23:29 Виставки. Частинка літнього Криму в осінньому Кіровограді
 02.10.03, 21:44 59-й концертний сезон. На кіровоградців чекатимуть Лідія Забіляста, Вєрка Сердючка, Валерій Меладзе, Національний хор імені Г.Верьовки, Уездный город, Олександр Розенбаум, Клара Новикова...
 02.10.03, 20:29 Незабаром на Кіровоградщині стартує тиждень національних культур
 09.09.03, 14:09 Катя переконала екзаменаційну комісію: вона — талант
 09.09.03, 12:38 Бібліотеки. "Подаруй книгу! Підтримай бібліотеку!"
 04.09.03, 20:11 Народні танці. Колекцію призів "Проліску" прикрасив і "Срібний дельфін"
 27.09.03, 22:01 Виставки. Україні присвячується...
 26.08.03, 14:27 Кіровоградські бібліотеки виживають за рахунок платних послуг
 19.08.03, 17:19 Книги. "Время Черной Луны". Очередной роман кировоградского писателя А.Корепанова
 14.08.03, 19:37 "Зоряни" стали академічним колективом
 12.08.03, 20:31 Скарби, які ми вже загубили, але ще можемо знайти
 09.08.03, 02:07 Поезія. Антоніна Корінь. "Поезіє, з тобою і загину...".
 07.07.03, 19:19 Матіола пахне для всіх однаково, або Любити красиве
 07.07.03, 04:32 Кіровоградська хроніка червня
 05.07.03, 20:14 Вийшов друком 13-ий номер кіровоградського літературного часопису "Вежа"
 23.06.03, 14:20 Олександр Назаренко. Українські зорі над євразійським хутором...
 18.06.03, 13:38 Виставки. Є номінанти на премію імені Якова Паученка...
 18.06.03, 10:26 "Експеримент" починає і виграє?
 15.06.03, 08:16 Кіно. Директор "Зоряного" — член спілки кінематографістів
 10.06.03, 14:00 Театр. За завісою театрального сезону. У непростій ситуації зустрічають літо кропивничани
 09.06.03, 12:15 Виставки. Партнерство громад: Світловодськ — Спрінгфілд
 06.06.03, 00:01 6 червня — День охорони навколишнього середовища. "Юкка" пізнає світ
 21.05.03, 02:32 Кіровоградські музеї: як відзначали професійне свято
 20.05.03, 01:12 Театр. Прем'єра. Реквієм по коханню
 19.05.03, 12:26 До 90-річчя першої художньої виставки в Єлисаветграді. Вони були першими
 15.05.03, 23:16 Премія імені Володимира Ястребова. Лауреатів побільшало
 15.05.03, 12:45 Всеукраїнський конкурс народного танцю "Толока". Перемогла кіровоградська "Росинка"
 06.05.03, 11:03 Театр. Маркес у Кіровограді
 25.04.03, 16:03 Раїса Близнець: "Великі водяні лілії здавалися мені зорями..."
 25.04.03, 09:59 Під прапором надії. Фестиваль дитячої творчості
 24.04.03, 07:19 Мемуари земляка. Наум Добрін
 23.04.03, 16:32 Галерея — як оранжерея. Леонід Бондар
 22.04.03, 03:18 І вальс, і гопак...
 18.04.03, 15:31 "Тенсінг — це спосіб життя!"
 15.04.03, 11:40 Бібліотеки. „Гербарій почуттів і пристрастей"
 04.04.03, 13:52 Музеї. Пам'ять про земляка
 27.03.03, 18:14 27 березня — Міжнародний День театру. "Що може бути сучасніше, ніж "Ревізор"?
 27.03.03, 11:09 У кожній дитині — талант
 23.03.03, 12:51 23 березня — всесвітній день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Від серця і весни
 19.03.03, 15:41 2003 рік на Кіровоградщині — Рік Василя Сухомлинського
 18.03.03, 17:07 Театр. Перерваний політ. Я пам'ятатиму вас, Валерію... Спомин про Валерія Дейнекіна
 11.03.03, 16:53 Виставки, конкурси, вернісажі. Україна: погляд американця
 11.03.03, 14:21 Вершини і низини професора Григорія Клочека. До 60-річчя від дня народження
 10.03.03, 22:24 Кіно. "Енергіє", не скидай обертів!
 09.03.03, 08:19 Може, й не приходять до нас генії такого масштабу, бо ми не готові бути поруч із ними?..
 01.03.03, 10:13 Театр. Пам'яті режисера
 26.02.03, 15:28 Особистість і час: взаємооприявлення
 25.02.03, 13:13 Музей виховує патріотів
 24.02.03, 15:39 Живопис. У Кіровограді відреставровано найкращого "Юродивого" ХІХ століття
 14.02.03, 16:23 Виставки. Відбулася презентація виставки "Відроджені шедеври"
 11.02.03, 12:38 Січень був щедрим на ювілеї
 11.02.03, 12:37 Поезія. Коли у нації є такі поети...
 06.02.03, 22:09 Театр. До нас їде "Ревізор"...
 03.02.03, 16:36 Книги. Новая книга кировоградского писателя-фантаста Алексея Корепанова
 30.01.03, 10:57 Театр. Пішов із життя заслужений артист України Валерій Дейнекін
 28.01.03, 13:16 А ми захоплюємося Афінами... Хоч перші міста-гіганти були на берегах Синюхи
 28.01.03, 12:47 В Арабских Эмиратах открылась выставка жемчуга Персидского залива
 20.01.03, 06:48 Музеї. Перші десять років уже позаду...
 03.01.03, 21:22 Поезія. "Сонечка" Анатолія Черниша
 27.12.02, 16:33 Книговидавництво. Дорога до храму
 26.12.02, 23:12 Кіровоградщина. Відбулась зустріч із керівниками відділень національних творчих спілок України та діячами культури і мистецтва
 20.12.02, 16:23 Театр. Дві комедії в один і той же день
 19.12.02, 14:42 Фотовиставки. Спіймати час? Підвладно чародіям об'єктива...
 10.12.02, 11:08 Рік культури може стати останнім для галузі
 03.12.02, 12:43 Живопис 3 грудня - День інвалідів. Дати надію
 29.11.02, 16:22 Польська делегація у Кіровограді у рамках відзначення 120-ї річниці від дня народження Кароля Шимановського
 29.11.02, 06:52 Виставка Бориса Вінтенка. Світло його душі допоможе нам протистояти злу
 27.11.02, 14:13 Бібліотеки. Світло і тінь на бібліотечній вулиці
 22.11.02, 12:56 Кіно. Проект "Російське кіно: прем'єра в Києві"
 19.11.02, 13:07 Театр. Є привід причепуритись і можливість відпочити
 13.11.02, 22:14 Національні товариства. "Полонією" тепер керує Полячок
 12.11.02, 18:16 Книжкова карта Кіровограда. Скільки не їж, а читати все одно хочеться
 29.10.02, 08:14 Театр. „Наталка-полтавка" хвилює знову
 23.10.02, 10:42 Купили театр-довгобуд
 22.10.02, 13:28 До 120-річчя українського театру. Театр - це одне з найдавніших знарядь будівництва країни... Частина 2
 22.10.02, 13:26 Поповнюючи музей, ми збагачуємо майбутнє
 20.10.02, 18:03 Книжкова полиця. Олександрійський внесок в історію українського театру
 17.10.02, 08:02 Виставки. Художні шедеври на марках
 16.10.02, 14:32 До 120-річчя українського театру. Театр - це одне з найдавніших знарядь будівництва країни... Частина 1
 06.10.02, 05:12 Бібліотеки. Відтепер послуги бібліотеки ім.Д.Чижевського стали доступними
 20.09.02, 18:24 Театр. "Вересневі самоцвіти" у кіровоградському театрі ім.М.Кропивницького
 20.09.02, 18:14 100-річчя Юрія Яновського відзначили тільки У Кіровограді
 20.09.02, 00:38 Першими виступили „Зоряни"
 19.09.02, 23:19 Ювілеї. Присвячено Миколі Смоленчуку
 18.09.02, 15:57 Дизайн. Поєднавши ремесло з уявою
 17.09.02, 15:58 Живопис. Твори земляка побачать у Ватикані
 17.09.02, 15:49 Кіно. Що переможе: кіно чи „відик"? Чи залишатися „Зоряному" самотньою зіркою на чумацькому шляху обласного кінопрокату?
 09.09.02, 14:57 Народні танці. Браво, бравісімо, „Пролісок"!
 27.08.02, 10:51 Леонід Куценко: "Залізний імператор строф" залишається terra incognitа для україни"
 26.08.02, 18:02 До 100-річчя від дня народження Юрія Яновського. Співці степового краю
 26.08.02, 17:56 Виставки. Новопразькі самоцвіти
 25.08.02, 20:02 Кіровоградський художній музею поповнився 800 картинами В.Федорова
 25.08.02, 20:01 Актори театру працюють для сільського глядача
 23.08.02, 11:46 Скульптура. До дня Незалежності України. Постане козак над синюхою
 27.07.02, 08:36 Мистецтво. 75!
 19.07.02, 16:18 Ліричний репортаж. Перлина, без якої життя - сірятина
 19.07.02, 10:12 В индийском штате Карнатака завершилась судебная тяжба в отношении усадьбы русского художника Святослава Рериха
 12.07.02, 13:55 Поетична пам'ять. Коли плачуть поети
 05.07.02, 12:55 Кіровоградський бюджет культури. Має бути відповідь
 05.07.02, 08:59 Музеї. Картини потребують допомоги
 27.06.02, 14:25 Родина Тарковських. Лицарі Єлисаветградської землі, або Скалки дзеркала
 25.06.02, 13:58 Місту - 250. Подарунок на іменини
 23.06.02, 23:02 Свято національних культур
 21.06.02, 16:31 Дні тарковських у Кіровограді
 21.06.02, 10:19 Тиждень національних культур. Спочатку говоримо про мистецтво..."
 07.06.02, 21:32 Тут поет прописаний навічно
 01.06.02, 12:41 Мистецтво. І знову "Колесо"
 31.05.02, 12:14 Театр. Миколаївці на сцені корифеїв марили про українську комічну оперу
 28.05.02, 12:59 Українська книга потрібна в кожному селі
 27.05.02, 15:57 Відновити унікальність Кіровограда на порозі його 250-річного ювілею. Архітектори звертаються до влади. чи буде їх почуто?
 24.05.02, 14:11 Літпроцес. Письменник - це відповідальність
 23.05.02, 23:46 Музеї. Варшавський Гість
 23.05.02, 23:21 Театр. Светлана Хоркина скоро дебютирует в спектакле "Венус"
 21.05.02, 14:09 Звернення Кіровоградської обласної організації Національної Спілки архітекторів України
 21.05.02, 14:08 Перетворення українців на споживачів телевізійних "мильних опер" не відбувається
 20.05.02, 12:46 Театр. Мартин Боруля - новий... українець?
 17.05.02, 10:28 Музеї. Присвячено відомому геологу
 30.04.02, 13:57 Поезія. Коли ж кіровоградці дочекаються вулиці імені Валерія Гончаренка?
 11.04.02, 20:24 Кино. Французский коньяк принимает юбилейный 20-й Международный фестиваль полицейского фильма
 29.03.02, 17:04 Театр. Іван Казнадій: "Бути послідовником корифеїв дуже важко, а інколи й небезпечно"
 25.03.02, 19:11 Кино. "Игры разума" Рона Ховарда - лучший фильм 2002 года
 22.03.02, 17:45 Мистецтво. Людина малює світ
 11.03.02, 13:53 Кино. Названы победители конкурса Американской Гильдии киноактеров
 19.02.02, 12:19 Музеї. Лист з Америки
 04.02.02, 11:04 Живопис. "Колесо", посміхнися, ти - талановите
 04.02.02, 11:01 Література. Вдалий експеримент байкаря-дебютанта
 01.02.02, 00:08 "Городок". Илья Олейников и Юрий Стоянов: "В шоу-бизнесе мы свои среди чужих и чужие среди своих"
 28.01.02, 17:50 Живопис. Виставка молодих кіровоградських художників "Колесо"
 28.01.02, 15:41 Архітектура. Друге народження шедевра
 29.12.01, 09:21 Поэзия. "Открыв ладонь, я выпускаю смех..."
 24.12.01, 12:31 Театр. На свята обласний центр не сумуватиме
 27.11.01, 17:53 Живопис. "Партитура долі". Виставка Юрія Любовича
 22.11.01, 21:09 Кіно. Український документальний фільм бере участь у Міжнародному кіноринку в Амстердамі
 17.11.01, 12:32 Мода. Світлана Ігнатьєва: "Фестивалі дають поштовх до створення нових колекцій"
 17.11.01, 09:45 Оперета. Зірка, до якої можна наблизитись. Лілія Амарфій
 16.11.01, 08:26 Театр. Сезон розпочали класикою
 16.11.01, 05:30 Театр. Ми забули про головне - про любов...
 15.11.01, 17:31 Естрада. За жінок, за майбутнє

"ВГ" №4
(21.01.2005)


К/т «Зоряний»
25.05-31.05

Для дітей! Відомий фільм від авторів «Шрека» і «Мадагаскара»
«ПІДВОДНА БРАТВА»
Сеанси: 9.30, 11.00.
Украинския баннерная

Copyright © 2001–2006 "Vechirka.uafor.net" :: Design & Creation
Використання текстових матерiалiв cайту дозволяється лише з активним посиланням (гіперлiнком) на www.Vechirka.uafor.net.
Використання фотоматеріалів сайту без письмового дозволу ЗАБОРОНЕНО!
Использование текстовых материалов сайта разрешается только с активной ссылкой (гиперссылкой) на www.Vechirka.uafor.net.
Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения ЗАПРЕЩЕНО!